wersja kontrastowa wersja tekstowa mapa strony
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Status prawny

Status prawny

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jej organem założycielskim jest miasto Sopot. Została utworzona na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie z dnia 6 grudnia 1946 roku, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta pod nr 2 w Księdze rejestrowej instytucji kultury, 17.02.1992 roku.  Biblioteka działa na podstawie:

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

W  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie obowiązują następujące akty prawne:

  1. Statut MBP – nadany Uchwałą nr XXXIII/314/12 z dnia 23.11.2012 roku Rady Miejskiej w Sopocie,
  2. Regulamin Organizacyjny – obowiązujący od 15.11.2013 roku,
  3. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie zawarty w dniu 28.12.2000 roku i wpisany do rejestru ZUZP w dniu 30.01.2001 roku z późniejszymi zmianami.

 

 

Data publikacji: 06.10.2016 (14:45) Data aktualizacji: 12.04.2018 (13:15)
Osoba publikująca: Mirosław Marmaj Osoba modyfikująca: Roman Wojciechowski
Autor: Mirosław Marmaj liczba wejść: 232
Rejestr zmian