przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Rekrutacja 1/2020

Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza. 

Jeżeli:

- masz głowę pełną pomysłów,

- potrafisz prowadzić warsztaty dla młodzieży i dzieci,

- brałeś udział w konkursach animacyjnych lub po prostu lubisz pracę z dziećmi,

- jesteś chętny do nauki podstaw programowania,

- punktualnośc i i zaangażowanie są Twoimi dobrymi stronami, a uśmiech nie schodzi Ci z ust,

to...

Jesteś idealnym kandydatem.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie 

ogłasza nabór na  stanowiska pracy: 

młodszy bibliotekarz - 1 etat,

młodszy bibliotekarz - 1 etat,

 

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie 

nr 1/20 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


Wymagania niezbędne:

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosowanie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu. 

Kandydatom oferujemy:

  • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, równoważny czas pracy, praca zmianowa, dopuszczalna praca w soboty, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • miejsce pracy: Biblioteka Główna oraz Filie,
  • specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dodatek stażowy, premia regulaminowa,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).”

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Dokumenty należy wysyłać na adres dyrektor@mbp.sopot.pl do 15. 02. 2020.

Informacje dodatkowe

Płacimy 2600 zł lub 2700 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze), premia regulaminowa i nagrody.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.  

Data publikacji: 05.02.2020 (13:05)Data aktualizacji: 07.02.2020 (08:44)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 2294

Copyright © Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego, ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot