przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Rekrutacja 2/2019

Biblioteka Sopocka poszukuje bibliotekarki lub bibliotekarza. 

Jeżeli jesteś osobą młodą, aktywną i otwartą, masz głowę pełną pomysłów, chcesz brać udział w tworzeniu projektów animacyjnych, a nowe media nie mają przed Tobą tajemnic, to wiedz, że szukamy właśnie Ciebie!

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznym zespole, w nowoczesnym i niepowtarzalnym miejscu oraz naukę i wsparcie w tworzeniu wydarzeń kulturalnych.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Młodszy Bibliotekarz – 1 etat

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie 

nr 2/19 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


Wymagania niezbędne:

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosowanie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu. 

Kandydatom oferujemy:

  • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas próbny 3 miesiące; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, równoważny czas pracy, praca zmianowa, dopuszczalna praca w soboty, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • miejsce pracy: Biblioteka Główna oraz Filie,
  • specyfika pracy: praca biurowa uwzględniająca specyfikę biblioteki,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • dodatek stażowy, premia regulaminowa,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2019 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ul. Obrońców Westerplatte 16 Sopot w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922).”

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 wietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Dokumenty należy wysyłać na adres dyrektor@mbp.sopot.pl do 04 maja 2019.

Informacje dodatkowe

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Data publikacji: 30.04.2019 (15:07)Data aktualizacji: 13.05.2019 (11:34)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 987

Copyright © Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego, ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot