Bibliotekarz / współpracownik działu promocji 

 

Do pracy w Bibliotece Sopockiej poszukujemy bibliotekarza/bibliotekarki, który wesprze dział promocji.  

 

Wymagania: 

 

 • - Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: filologia polska, marketing i PR, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i pokrewne,

 • - Umiejętność pracy w zespole, 

 • - Odpowiedzialność i punktualność, 

 • - Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i wysoka kultura osobista, 

 • - Bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego,  

 • - Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

 • - Umiejętność obsługi komputera, 

 • - Lekkie pióro, łatwość w tworzeniu rozmaitych tekstów, szczególnie do mediów społecznościowych, 

 • - Zmysł estetyczny,  

 • - Znajomość trendów internetowych,  

 • - Dobra umiejętność organizacji pracy własnej, 

 • - Twórcze podejście do powierzonych zadań,  

 • - Doskonała umiejętność organizacji i zarządzania czasem, 

 • - Zainteresowanie szeroko pojętą kulturą popularną, w szczególności literaturą,  

 • - Znajomość środowiska mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), 

 •  

 

Zakres obowiązków:  

 • - Bieżąca obsługa czytelników, 

 • - Udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa, 

 • - Dbanie o księgozbiór Biblioteki, 

 • - Współorganizacja wydarzeń, 

 • - Komunikacja z innymi działami Biblioteki, 

 • - Promocja czytelnictwa w różnych formach, 

 • - Promocja oferty kulturalnej Biblioteki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, 

 • - Obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej Biblioteki, 

 • -  Raportowanie prowadzonych działań, 

 • - Projektowanie grafik (Canva), montaż reelsów i krótkich filmów, 

 • - Budowanie relacji z dziennikarzami, blogerami, 

 • - Tworzenie różnych tekstów w zależności od aktualnych potrzeb: notatek prasowych, opisów wydarzeń, treści content marketingowych, kreatywnego copy itp., 

 • - Współudział w tworzeniu strategii komunikacyjnych. 

 

Oferujemy:  

 • - Pracę w nieformalnej atmosferze ze wspierającymi i pomocnymi współpracownikami, 

 • - Elastyczne godziny pracy; ze względu na charakter wykonywanych obowiązków zdarzas się niekiedy konieczność pracy w godzinach wieczornych, 

 • - Możliwość rozwoju i wdrażania własnych pomysłów,  

 • - Wynagrodzenie: 3500 brutto + dodatek za wysługę lat + nagroda roczna + nagroda na dzień bibliotekarza + świadczenia socjalne 

 • - Komputer służbowy. 

 •  

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie CV (z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

oraz kilku słów o sobie na adres ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl, w tytule prosimy napisać „Rekrutacja 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, których zaprosimy do udziału w rozmowie rekrutacyjnej i do wykonania zadania rekrutacyjnego.  

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 

• administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 1, 81-715 Sopot, tel. 609061003, e-mail: mbp@mbp.sopot.pl, 

• we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

• państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, 

• w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

• dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, 

• dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy, 

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym, 

• mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodyprzed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, 

• w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

• podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji, 

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 10.10.2022 (11:15)Data aktualizacji: 10.10.2022 (11:32)
Osoba publikująca: Karolina RobakiewiczOsoba modyfikująca: Karolina Robakiewicz
Autor: Karolina Robakiewiczliczba wejść: 1328
10 paź 2022 (11:32)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 5/2022
10 paź 2022 (11:16)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 5/2022
10 paź 2022 (11:15)Karolina Robakiewicz»Rekrutacja 5/2022

Przejdź do góry strony