Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.
 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań MBP w Sopocie opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Lewandowska.
 • E-mail: ewa.lewandowska@mbp.sopot.pl
 • Telefon: 609680756

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Większość filii Biblioteki Sopockiej zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

Do wszystkich placówek można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkami (Filia 2, Filia 5, Filia 7, Sopoteka) znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 16

Budynek posiada łazik umożliwiający dostęp do Miniteki, filii dla najmłodszych czytelników.

Nowy budynek Miniteki (przy ul. Goyki 1) będzie już w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Sopoteka - Galeria Kultury Multimedialnej (ul. Kościuszki 14)

Sopoteka jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Książki znajdujące się na wyższy półkach mogą zostać udostępnione przez pracowników biblioteki. W podziemiach Sopot Centrum mieści się obszerny parking z miejscami parkingowymi przy windzie. Do Sopoteki można dostać się, korzystając z windy lub ze schodów ruchomych. Infrastruktura mediateki gwarantuje osobom niepełnosprawnym pełną swobodę w poruszaniu się.

Filia 2: (ul. Kraszewskiego 26)

Filia posiada podjazd, jednak wysoki próg może sprawiać trudności osobom na wózkach inwalidzkich. Brak łazienki.

Filia 5: Koc i Książka (ul. Kazimierza Wielkiego 14)

Filia (w tym łazienka) dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Filia 6 im. Ireny Suchorzewskiej (ul. 23 marca 77C)

Filia niedostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy).

Filia 7: Broadway (ul. Kolberga 9)

Znajdująca się w dzielnicy Brodwino posiada windę oraz toaletę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami.

Filia 8: (ul. Mazowiecka 26)

Filia posiada podjazd, lecz wysoki próg może stwarzać problemy osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Łazienka niedostosowana dla osób na wózkach.


Data publikacji: 31.03.2021 (14:06)Data aktualizacji: 31.03.2021 (14:06)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 2700

Przejdź do góry strony