Sopot, 28 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

Zarządzenie nr  5/2018

                                                    Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie ( dalej również Biblioteka).

 

  

  1. Organem właściwym do rozpoznania skarg i wniosków na działania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Dyrektor Biblioteki.
  2. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.00.
  3. Nadto skargę lub wniosek można przesłać faxem ( fax 58 550 06 02) lub na adres poczty elektronicznej Dyrektora: dyrektor@mbp.sopot.pl
  4. Skargi lub wnioski nie opatrzone czytelnym podpisem ( imię i nazwisko) zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  5.  Każdy z pracowników, który otrzymał skargę lub wniosek obowiązany jest  niezwłocznie przesłać w/w na adres mailowy Dyrektora.
  6. Skargi i wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. 
  7. Tworzy się rejestr skarg i wniosków. Rejestr powinien zawierać datę wpływu skargi i wniosku, od kogo wpłynęła/ł, temat skargi lub wniosku, termin i sposób rozpatrzenia.
  8. Tworzenie rejestru powierzam Kierownikowi Administracyjnemu Biblioteki.
  9. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem podpisania.
  10. Regulamin będzie umieszczony niezwłocznie na stronie Biblioteki www.mbp.sopot.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 


Data publikacji: 26.03.2018 (12:07)Data aktualizacji: 14.09.2018 (13:48)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca:
Autor: liczba wejść: 5776
14 wrz 2018 (13:48) »Skargi i wnioski
14 wrz 2018 (13:44) »Skargi i wnioski
23 kwi 2018 (11:26) »Skargi i wnioski
23 kwi 2018 (11:25) »Skargi i wnioski
23 kwi 2018 (10:40) »Skargi i wnioski
23 kwi 2018 (10:40) »Skargi i wnioski
26 mar 2018 (13:31) »Skargi i wnioski
26 mar 2018 (12:33) »Skargi i wnioski
26 mar 2018 (12:31) »Skargi i wnioski
26 mar 2018 (12:07) »Skargi i wnioski

Przejdź do góry strony