Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zasady wyboru nowych pracowników

                                                                                                        Sopot, 01.09.2018

 

Zarządzenie nr  6/2018

                                                   Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

 

W sprawie zasad  wyboru nowych pracowników w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie ( zwana dalej MBP lub Biblioteką ), ul. Obrońców Westerplatte 16, Sopot

 

  1. W razie zaistnienia takiej potrzeby na nowe stanowisko pracownicze w Bibliotece rozpisywany jest konkurs.
  2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  MBP oraz na stronie internetowej Biblioteki tj. mbp.sopot.pl oraz na jednym z ogólnopolskich portali internetowych ( facebook).
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Dyrektor Biblioteki.
  4. Oferty pracy ( CV wraz z życiorysem ) składane są przez kandydatów osobiście w sekretariacie Biblioteki lub  drogą mailową na adres mbp@mbp.sopot.pl. Oferta musi zawierać następującą informacje : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności przekazania danych osobowych oraz o prawie do ich zmieniania i poprawiania”
  5. Osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.
  6.  O wyborze kandydata decyduje wynik rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzony przez Dyrektora.
  7. Informacja o wyborze kandydata lub o nierozstrzygnięciu konkursu zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki.Decyzja Dyrektora jest ostateczna
  8. Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2018 r.

 


Data publikacji: 14.09.2018 (13:36)Data aktualizacji: 07.12.2018 (12:23)
Osoba publikująca: Anita StachowiakOsoba modyfikująca: Anita Stachowiak
Autor: Anita Stachowiakliczba wejść: 1382
07 gru 2018 (12:23)Anita Stachowiak»Zasady wyboru nowych pracowników
14 wrz 2018 (13:40)Anita Stachowiak»Zasady wyboru nowych pracowników
14 wrz 2018 (13:36)Anita Stachowiak»Nowa strona (56)
14 wrz 2018 (13:36)Anita Stachowiak»Nowa strona (56)
14 wrz 2018 (13:36)Anita Stachowiak»Nowa strona (56)

Przejdź do góry strony